Komplet system til Plejehjem & Kommune

Hver dag bliver der produceret tusindvis af måltider, til alle borgere der er tilknyttet plejecentrene – både de hjemmeboende, dem der bor på plejecenter og de, der bare vil nyde måltider ugentligt i de tilhørende caféer.

En fleksibel løsning med plads til mennesket

Al den mad bliver tilberedt af hverdagshelte ude i køkkenerne, under stor hensyntagen til både kvalitet, smag og individuelle præferencer. Det kræver både dygtige folk i produktionen og snorlige planlægning forud – og et system, der kan håndtere kompleksiteten i måltidsplanlægningen.

Dankost Pro Plejehjem & Kommune er et fleksibelt forplejningssystem, der tilgodeser ethvert koncept i køkkenerne. Central datahåndtering sikrer ensartet information og letter planlægningen af produktionen. Systemet giver et data til afrapportering fx til synliggørelse af indsatsområder, produktionsoptimering, mindske madspild, dokumentere nærings indhold og økonomistyring. Dankost Pro Plejehjem & Kommuner er desuden integrerebart med andre IT-systemer som fx EPJ eller Omsorgssystemer.

Dankost Pro Plejehjem & Kommuner indeholder funktioner til bl.a.:

  • Næringsberegning på forskellige diæter
  • Deklarationer med bl.a. stregkode, holdbarhed og tilberedning
  • Indregning af svind (rense, stege- og kogesvind)
  • Udregning af økologiprocent og beregning af CO2
  • Prisberegning med kost- og salgspriser samt dækningsbidrag
  • Tidsestimering af produktionen
  • Borgerbestilling og automatisk afdelingsbestilling
  • Samlet afdelingsbestilling til både måltider og kolonial
  • Udskrifter med følgesedler, pakkelister, faktura, labels m.m.,
  • Fleksibel rapportgenerering, med egen opsætning samt download af statistik til benchmarking og afrapportering.

Download databladet HER.

Vil du vide mere?

Tanya Larsen

Marketing Manager

København

+45 3121 7443
tl@kraftvaerk-foodtech.com